Η χώρα μας έχει μια νέα ευκαιρία εισόδου στον αγροδιατροφικό ευρωπαϊκό χάρτη, με όρους που θα εξασφαλίζουν ποιοτικότερο, εμπορικότερο προϊόν και άρα αύξηση του εισοδήματος των παραγωγών και βελτιστοποίηση των συνθηκών παραγωγής, προώθησης και εμπορίας. Αυτή η ευκαιρία δεν πρέπει να πάει χαμένη μέσα στην επόμενη πενταετία.

Ο σύγχρονος κόσμος απαιτεί από εμάς την κατανόηση των σύνθετων σχέσεων και αλληλεξαρτήσεων του γεωργικού τομέα και της αγροτικής οικονομικής ανάπτυξης με όλους τους παράλληλους τομείς οικονομικής και ερευνητικής δραστηριότητας. 

Τομείς όπως ο τουρισμός, η διατροφολογία, ο πολιτισμός. Αλλά και η τεχνολογία της ρομπορικής, αποτελούν το στόχο ενός νέου κόσμου,  όπου η “πολυλειτουργική γεωργία” μπορεί να προσφέρει στη χώρα μας με την ιδιαίτερη μικροκλίμακα και τα προϊόντα πολιτισμικής - κυρίως - προέλευσης μια καινούργια οπτική Ανάπτυξης και Αποδοτικότητας.

Είναι, σαφές, ότι οι προτάσεις για την αγροτική πολιτική δε μπορούν πλέον να αποτελούν μεμονωμένα εγχειρήματα πελατειακού χαρακτήρα.

Η Νέα Δημοκρατία και ο Πρόεδρος Κυριάκος Μητσοτάκης, έχει διαμορφώσει ένα δομημένο πλαίσιο προτάσεων, ώστε οι παραγωγοί της χώρας μας να αποτελέσουν τον πραγματικό μοχλό ανάπτυξης και υπεραξίας, που τους αντιστοιχεί και αρμόζει σε μια αγροτική χώρα, όπως η Ελλάδα.

Κυρίαρχο αίτημα αποτελεί ο διπλασιασμός του ποσοστού ένταξης σε οργανώσεις παραγωγών, των επαγγελματιών αγροτών και κτηνοτρόφων και η απόκτηση κρίσιμης εμπορικής συγκέντρωσης των παραγόμενων προϊόντων, με παράλληλη μείωση του ποσοστού φορολόγησης των αγροτών και των κτηνοτρόφων κατά 50% - στο μισό δηλαδή εφόσον αυτοί ενταχθούν και παραμείνουν στις οργανώσεις τους.

Η μείωση της φορολόγησης κατά 50% είναι ουσιαστικό κίνητρο ένταξης σε οργανώσεις, όπου οι παραγωγοί θα απολαύσουν μείωση του κόστους παραγωγής, υψηλού επιπέδου υπηρεσίες και υιοθέτηση καινοτομιών και τεχνικών, με εκπαιδευτική και επιστημονική υποστήριξη.

Δεύτερον, απαιτείται προώθηση των περιφερειακών αγροδιατροφικών συμπράξεων, ώστε το τοπικό προϊοντικό καλάθι να προωθηθεί, να αναδειχθεί και να εμπορικοποιηθεί συμβάλλοντας αποφασιστικά στη δημιουργία τοπικής υπεραξίας στην εστίαση και στον τουρισμό. Σημειωτέον, όλοι οι επισκέπτες προτιμούν κατά 70% τοπικά προϊόντα.

Ταυτόχρονα, λάβετε υπόψη ότι η Ελλάδα, η Κίνα και το Ιράν είναι τα “παγκόσμια μουσεία” φαρμακευτικών και αρωματικών φυτών. Επομένως η προαγωγή των επενδύσεων σε αιθέρια έλαια και η ανάπτυξη τεχνολογίας και τεχνογνωσίας στην Ελλάδα είναι υψίστης προτεραιότητας. Δεν υπάρχει αιθέριο έλαιο που να πωλείται λιγότερο από 50 €/κιλό. 

Χρειάζεται, όμως, υψηλού επιπέδου τεχνογνωσία και ανάπτυξη εθνικής τεχνολογίας και γι’ αυτό προτείνεται η ίδρυση πανεπιστημιακού επιπέδου ιδρύματος αποκλειστικά για τα αρωματικά και φαρμακευτικά φυτά με τη βοήθεια του διεθνούς ιδιωτικού τομέα, ο οποίος έχει ενδιαφερθεί ζωηρά για να συνδράμει. Σε αυτά συμπεριλαμβάνουμε και το πολλά υποσχόμενο project της φαρμακευτικής κάνναβης.

Όλα αυτά, προφανώς και πρωτίστως, πρέπει να αποτελέσουν εθνική στρατηγική. Την ίδια στιγμή, όμως, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εργάζεται προς την κατεύθυνση εκσυγχρονισμού της Κοινής Γεωργικής Πολιτικής (ΚΓΠ), ώστε να δομηθούν εθνικές πολιτικές που θα εδράζονται σε νέους κανόνες αλλά και νέες δυνατότητες.

 

Η προώθηση της γνώσης, της καινοτομίας και της ψηφιοποίησης στον τομέα της γεωργίας και τις αγροτικές περιοχές αποτελεί οριζόντιο στόχο πολιτικής.

Το κύριο μέσο στήριξης της καινοτομίας στο πλαίσιο της νέας ΚΓΠ θα εξακολουθήσει να είναι η Ευρωπαϊκή Σύμπραξη Καινοτομίας (EIP-AGRI), ιδίως μέσω της στήριξης έργων καινοτομίας από τη βάση προς την κορυφή που εκτελούνται από επιχειρησιακές ομάδες. Πρόσθετο ποσό χρηματοδότησης 10 δισ. EUR θα διατεθεί μέσω του ερευνητικού προγράμματος «Ορίζων Ευρώπη» της ΕΕ για τη στήριξη συγκεκριμένων έργων έρευνας και καινοτομίας στον τομέα των τροφίμων, της γεωργίας, της αγροτικής ανάπτυξης και της βιοοικονομίας.

Ταυτόχρονα, τρεις από τους εννέα συγκεκριμένους στόχους της μελλοντικής ΚΓΠ θα αφορούν στο περιβάλλον και το κλίμα, καλύπτοντας τα ζητήματα της κλιματικής αλλαγής, των φυσικών πόρων, της βιοποικιλότητας, των οικοτόπων και των φυσικών τοπίων. Τουλάχιστον το 30% του προϋπολογισμού για την αγροτική ανάπτυξη κάθε κράτους μέλους, θα προορίζεται ειδικά για μέτρα στον τομέα του περιβάλλοντος και του κλίματος. 

Η χώρα μας έχει μια νέα ευκαιρία εισόδου στον αγροδιατροφικό ευρωπαϊκό χάρτη, με όρους που θα εξασφαλίζουν ποιοτικότερο, εμπορικότερο προϊόν και άρα αύξηση του εισοδήματος των παραγωγών και βελτιστοποίηση των συνθηκών παραγωγής, προώθησης και εμπορίας. Αυτή η ευκαιρία δεν πρέπει να πάει χαμένη μέσα στην επόμενη πενταετία.

 
[15.05.2019]: Αρθρο μου στην εφημερίδα της Αιτωλοακαρνανίας, Συμπολιτεία
e-max.it: your social media marketing partner

Εγγραφείτε στο Newsletter

* απαιτείται
 
Με το βλέμμα
μπροστά

Επικοινωνία

Θεμιστοκλή Σοφούλη & Κωστάκη 11,
Βαθύ Σάμος ΤΚ 83100
T: 22730 22013 /  6976817561

Βουκουρεστίου 16
Αθήνα, 106 71
Ε: info@mangelopoulos.gr
T: 210 36 45 831

Πάρτε μέρος στο διάλογο